Azze ve Celle Duası

Azze ve Celle, Allah ismi anıldığında ona hemen ek olarak söylenen takdis ve hürmet amacıyla söylenir. Azze ve celle Allah'ın isim ve sıfatlarındandır.

Anlamı:
Azze, aziz olan, aciz olmayan ve en şerefli olan demektir.
Celle, Ulu, yüce ve kudret sahibi anlamına gelir.


Genellikle Ezan işitildiğinde söylenir veya Allah ismi zikredilince anılınca söylenir. Bu isimlerle birlikte Dua etmek daha bir istekle ve daha bir azimle yapılması demektir böylece dua ederken ısrarcı olmak ve cenabı haktan olmasını mutlaka istemek ve şiddetle arzulamak gerçekleşmiş olur.

İhtiyacın Karşılanması Sıkıntının Giderilmesi için

Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı Abdest alıp ve iki rekat Namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif" ismini 100 kere okuyup Allah'tan Hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir .


Kur'an-ı Kerim'den Dualar

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den aldığımız bu dualar Cenâb-ı Hakk'ın öğrettiği dualardır. Bunlar, Peygamberlerin ve onların zamanlarındaki bazı müminlerin yaptığı, kabul edilmiş dualardır.

"Hesap Günü'nün sahibi, affı bol, affeden, Alemlerin Rabbi Allah'ım. Sadece sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım istiyoruz. Bizi nimete kavuşturduklarının yoluna ilet; sapıkların ve gadaba uğrayanların değil." Fatiha:1-7

"Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin." Bakara:127

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." Bakara:128

"Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin." Bakara:129

"Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!" Bakara: 201

"Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karşı bize yardım et!" Bakara: 250

"Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et!" Bakara 286

"Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma! Bize, tarafından rahmet bağışla! Lütfu en bol olan sensin." Ali İmran: 8

"Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarımızı bağışla, bizi Cehennem azabından koru." Ali İmran: 16

De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."

"Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız Rızık verirsin." Ali İmran:26-27

Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığı bağışla; yolunda sabit kıl; kâfirlere karşı bizi muzaffer eyle!" Ali İmran: 147
"Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanın" diyen davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasıtasıyla vâdettiklerini de ikram et ve kıyamette bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vâdinden caymazsın." Ali İmran: 193-194

"Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver, müslüman olarak canımızı al!" Araf: 126

"Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duâmı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!" İbrahim: 40-41

"Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat!" Şuara: 83

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Azze ve Celle Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları